Organizačná štruktúra komory

Na plnenie legislatívne určených úloh má komora zriadených 58 regionálnych komôr, ktoré sú riadené centrálne zo sídla komory.

Členovia komory – sestry a pôrodné asistentky sú podľa svojej odbornosti združené v profesijných smeroch, a to:

  • sestry vykonávajúce povolanie v zdravotníckych zariadeniach (viceprezidentka Mgr. Daniela Jarabová)
  • sestry vykonávajúce povolanie v nezdravotníckych zariadeniach (viceprezidentka PhDr. Margita Kosturíková)
  • pôrodné asistentky (viceprezidentka Mgr. Iveta Lazorová)

Komora má zriadené odborné sekcie podľa jednotlivých špecializácií, v ktorých je účasť členov  dobrovoľná a bezplatná. Sestra – členka komory – môže byť združená v dvoch  odborných sekciách. Zoznam odborných sekcií, ako aj kontakty na jednotlivých predsedov, sú dostupné v časti Odborné sekcie.

Zdroj:  www.sksapa.sk